Companii aeriene interzise pe teritoriul uniunii europene

Lista companiilor aeriene interzise în UE

Datorită standardelor ridicate în materie de siguranță, spațiul aerian european se numără printre cele mai sigure din lume. Lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din alte țări și cu organizații internaționale din domeniul aviației civile, Uniunea Europeană depune eforturi pentru a îmbunătăți aceste standarde în întreaga lume. Cu toate acestea, unele companii aeriene continuă să își desfășoare activitatea în condiții care se situează sub nivelurile de siguranță esențiale, recunoscute pe plan internațional.

Pentru a îmbunătăți și mai mult siguranța, Comisia Europeană, în consultare cu autoritățile competente din toate statele membre, a hotărât să interzică exploatarea spațiului aerian european de către anumite companii, considerate nesigure și/sau insuficient de bine supravegheate de către autoritățile din țara lor de origine.

Pentru a consulta lista companiilor aeriene interzise, puteți descărca documentul de mai jos (lista completă)

Descarcă lista completă pdf - 423 KB [423 KB]  (actualizată la data de 25.06.2015))

Prima listă (Anexa A) cuprinde toate companiile aeriene care fac obiectul unei interdicții de operare în Europa. A doua listă (Anexa B) cuprinde companiile aeriene care pot opera zboruri în Europa doar în anumite condiții. Ambele liste sunt actualizate periodic și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Înainte de a lua măsuri pe baza informațiilor incluse în aceste liste, toți utilizatorii trebuie să se asigure că dispun de ultima versiune.

AVIZ DE INFORMARE
  • Lista UE privind siguranța aeriană („lista neagră” a companiilor aeriene care fac obiectul unei interdicții de operare în UE) conține liniile aeriene pe care Comisia Europeană a decis să le supună unei interdicții totale sau parțiale de operare în UE, pe motiv că nu au aderat la standardele internaționale aplicabile în materie de siguranță aeriană. Această decizie a fost luată pe bazaRegulamentului (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian, precum și pe baza avizului emis de Comitetul pentru siguranță aeriană.
  • Au fost depuse eforturi maxime pentru a verifica identitatea exactă a tuturor companiilor aeriene incluse pe „lista neagră”, unde figurează: codul alfabetic unic atribuit fiecărei companii aeriene de către Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), statul din care provine operatorul și numărul certificatului de operator aerian (sau al licenței de operare).
  • Cu toate acestea, nu s-a putut efectua întotdeauna o verificare completă, din cauza lipsei de informații în legătură cu unele companii aeriene care ar putea funcționa la limita sau chiar în afara sistemului de aviație recunoscut la nivel internațional. Prin urmare, este posibil ca unele companii aeriene să nu fie interzise, dar să opereze zboruri sub denumirea comercială a unor companii incluse pe „lista neagră” a UE.
  • De asemenea, Comisia nu cunoaște întotdeauna numele și alte detalii ale fiecărei companii aeriene certificate de către o țară ale cărei companii fac integral obiectul unei interdicții de exploatare. Deși numele unei astfel de companii aeriene, necunoscut de către Comisie, nu va figura pe „lista neagră” a UE, aceasta face totuși obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii Europene ca urmare a interdicției impuse tuturor companiilor aeriene înregistrate în țara respectivă.
  • Unui transportator aerian supus interdicției de exploatare i se poate permite să opereze în UE prin închirierea unei aeronave cu echipaj de la un transportator aerian autorizat, atâta timp cât se respectă standardele de siguranță relevante. Aeronavele folosite în aceste operațiuni pot purta sigla companiei aeriene interzise.

Declinarea responsabilității

  • Prezentul aviz are scop informativ și nu produce efecte obligatorii din punct de vedere juridic. În orice situație, interpretarea legislației UE ține în cele din urmă de competența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • Comisia Europeană nu garantează acuratețea informațiilor furnizate de această aplicație web și nici nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale prejudicii care ar putea rezulta din utilizarea acesteia.
  • Singura versiune autentică a listei UE privind siguranța aeriană este versiunea anexată la cel mai recentRegulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității, așa cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *